Main Logo

Нашето обещание за качество

Благодарение на напълно оборудвана ни лаборатория, разположена в непосредствена близост до производствените помещения, ние разполагаме с всички нужни уреди за изпитване, необходими за осъществяване на контрол на качеството на всеки етап от производствения процес. Нашият екип е обучен в двата най-реномирани центъра за качество на пух и пера в света – IDFL Швейцария и QTEC Япония. 

Всяка отделна партида пух и пера преминава оценка по следните параметри:

Хигиена и чистота: мътност,
съдържание на мазнини, кислородно число

Сила на запълване/ Качество на пуха

Състав и маркировка: Съдържание
на пух и видов анализ

Проследимост

За всички наши пухени продукти имаме възможност да постигнем най-високите нива на качество по отношение на мътността, съдържанието на пух и силата на запълване. Ако имате нужда от повече информация, можете да натиснете върху бутона "повече", за да получите ясно и детайлно обяснение за нивото на качество.

Turbidity icon

До
1000+ mm Мътност

Мътността определя чистотата на пуха и перцата (количеството органичен прах, което присъства). Европейските норми изискват минимум 300мм мътност, докато добре почистеният пух започва от 550мм до 1000мм. – IDFB

down content icon

До
96% Съдържание на пух

Процентното съотношение на пух в пълнежа

Fill power icon

До
850 Сила на запълване

Силата на запълване е най – важният индикатор, когато избирате една завивка. Тя Ви показва колко е обемният капацитет за определено количество пух. Колкото по – висока е силата на запълване, толкова повече обем ще заема пуха в завивката. По принцип силата на запълване може да варира от 300 унции (cuin) за пълнеж от перца до 900 унции за пълнеж от най-висококачествения гъши пух. – IDFB

Down Creators са сертифицирани от J-TAS, RDS, DownPass,и OEKO-TEX.

Сертификати и членства